Spor kulüplerine mali şeffaflık için defter tutma mecburiliği

Spor kulüplerine, iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her hesap periyodu içinde elde edilen sonuçları açıkça görülebilir bir halde ortaya koyma mecburiliği getirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ‘Spor Kulüpleri ve Üst Kuruluşlar Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlara Ait Temelleri Belirleyen Yönetmelik’te, spor kulüplerine iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilgilerini ve her hesap devri içinde elde edilen sonuçları açıkça görülebilir bir biçimde ortaya koyma mecburiliği getirildi. Halka açık spor AŞ’ler sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

Spor kulüpleri, vergi metot kanununa uygun halde işletme hesabı aslına yahut bilanço aslına nazaran defter tutacaklar. Fakat, bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı paydaşlık yahut spor AŞ bulunduran, yahut kamu faydasına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço temeline nazaran defter tutmaları mecburî olacak.

Kulüplerin spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve masrafları, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve yönetmelikle belirlenen asıllara uygun halde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanacak.

Karar ve üye kayıt defterleri, mükafatlar, beratlar, madalya bilgileri ve gibisi devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette; hesap ve dokümanlar, özel kanunlarda belirtilen mühletler gizli kalmak üzere, öteki kayıt ve evraklar ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih tertibine uygun olarak 10 yıl mühletle saklanacak. (HABER MERKEZİ)

Yorum yapın